Hiển thị một kết quả duy nhất

350.000 
220.000 
320.000 
300.000 
300.000 
250.000 
200.000