Hiển thị một kết quả duy nhất

320.000 
300.000 
300.000 
350.000 
300.000