Đèn Led trang trí

  • ô
  • danh sách
350 000 ₫
Mã sản phẩm: 050151454
Khả dụng: Còn hàng

Chiều dài: 30m Chạy bằng: nguồn điện gia đình Màu: Vàng Chế độ nháy: Hiện lên dần đần nháy liên tục Nháy từng bên một hai bên đầu dây Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

350 000 ₫
Mã sản phẩm: 300422
Khả dụng: Còn hàng

Chiều dài: 30m Chạy bằng: nguồn điện gia đình Màu: Vàng Chế độ nháy: Hiện lên dần đần nháy liên tục Nháy từng bên một hai bên đầu dây Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

120 000 ₫
Mã sản phẩm: 3004005
Khả dụng: Còn hàng

Màu sắc: vàng, trắng. Bóng đèn chống nước Điện áp 3 pin AA Công suất 4W Các độ dài và số bóng: 1m 10 bóng 2m 20 bóng 3m 30 bóng Chế độ: Dần dần sáng lên Nhấp nháy từng cái một Nhấp nháy từng bên một Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

260 000 ₫
Mã sản phẩm: 0108803
Khả dụng: Còn hàng

Chiều dài: 10m Chạy bằng: sử dụng nguồn điện gia đình Màu: Vàng Chế độ nháy: Nháy sáng Nháy so le Sáng dần rồi tắt Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

250 000 ₫
Mã sản phẩm: 300411
Khả dụng: Còn hàng

Chiều dài: 10m Chạy bằng: sử dụng nguồn điện gia đình Màu: Vàng Chế độ nháy: 7 chế độ Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

240 000 ₫
Mã sản phẩm: 0108809
Khả dụng: Còn hàng

Chiều dài: 5m Chạy bằng: 3 pin con thỏ Màu: vàng Chế độ nháy: Nháy so le Sáng dần rồi tắt Nhấp nháy liên tục Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

400 000 ₫
Mã sản phẩm: 300412
Khả dụng: Còn hàng

Chiều dài: 3m x 3m Chạy bằng: nguồn điện gia đình Màu: Vàng Chế độ nháy: Hiện lên dần đần nháy liên tục Nháy từng bên một hai bên đầu dây Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

400 000 ₫
Mã sản phẩm: 0108815
Khả dụng: Còn hàng

Chiều dài: 2m x 1,38m Chạy bằng: sử dụng điện gia đình Màu: vàng Chế độ nháy: Dần dần sáng lên Nhấp nháy từng cái một Nhấp nháy từng bên một Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

220 000 ₫
Mã sản phẩm: 3004005
Khả dụng: Còn hàng

Màu sắc: vàng, trắng. Bóng đèn chống nước Sử dụng: 3 pin AA Công suất 4W Các độ dài và số bóng: 1m 10 bóng 2m 20 bóng 3m 30 bóng Chế độ: Dần dần sáng lên Nhấp nháy từng cái một Nhấp nháy từng bên một Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

240 000 ₫
Mã sản phẩm: 3004008
Khả dụng: Còn hàng

Đặc điểm kỹ thuật Độ dài: 5m -10m, có thể nối dài Hiệu điện thế: 220V sử dụng nguồn điện gia đình Màu săc: Vàng, trắng, xanh, tím, hồng. Hiệu ứng lấp lánh: hiệu ứng sóng, nhấp nháy, chớp Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

950 000 ₫
Mã sản phẩm: 300451
Khả dụng: Còn hàng

1 050 000 ₫
Mã sản phẩm: 300452
Khả dụng: Còn hàng

- Kích thước: 48 x 21 x 5 (cm)

1 050 000 ₫
Mã sản phẩm: 300543
Khả dụng: Còn hàng

- Kích thước: 36 x 21 x 5 (cm)

900 000 ₫
Mã sản phẩm: 300542
Khả dụng: Còn hàng

- Kích thước: 36 x 21 x 5 (cm)

250 000 ₫
Mã sản phẩm: 300413
Khả dụng: Còn hàng

Chiều dài: 5m Chạy bằng: hai loại nguồn điện gia đình 3 pin con thỏ Màu: Vàng Chế độ nháy: Hiện lên dần đần nháy liên tục Nháy từng bên một hai bên đầu dây Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

650 000 ₫
Mã sản phẩm: PE22
Khả dụng: Còn hàng

Chiều dài: 100m Chạy bằng: nguồn điện gia đình Màu: Vàng Chế độ nháy: 7 chế độ Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

100 000 ₫
Mã sản phẩm: 0108800
Khả dụng: Còn hàng

Chiều dài: 2m5 Chạy bằng: 3 pin con thỏ Màu: Vàng Chế độ nháy: Hiện lên dần đần nháy liên tục Nháy từng bên một hai bên đầu dây Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

Cuộn