Đồ Trang Trí Sự Kiện

  • ô
  • danh sách
1 100 000 ₫
Mã sản phẩm: DC08
Khả dụng: Còn hàng

Đường kính 58cm Số lượng bóng: 8 bóng đèn

350 000 ₫
Mã sản phẩm: 050151454
Khả dụng: Còn hàng

Chiều dài: 30m Chạy bằng: nguồn điện gia đình Màu: Vàng Chế độ nháy: Hiện lên dần đần nháy liên tục Nháy từng bên một hai bên đầu dây Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

1 200 000 ₫
Mã sản phẩm: 06071131
Khả dụng: Còn hàng

350 000 ₫
Mã sản phẩm: 300422
Khả dụng: Còn hàng

Chiều dài: 30m Chạy bằng: nguồn điện gia đình Màu: Vàng Chế độ nháy: Hiện lên dần đần nháy liên tục Nháy từng bên một hai bên đầu dây Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

600 000 ₫
Mã sản phẩm: 0607301
Khả dụng: Còn hàng

500 000 ₫
Mã sản phẩm: 0607300
Khả dụng: Còn hàng

180 000 ₫
Mã sản phẩm: 01024564
Khả dụng: Còn hàng

180 000 ₫
Mã sản phẩm: 01014545
Khả dụng: Còn hàng

180 000 ₫
Mã sản phẩm: 01014545
Khả dụng: Còn hàng

120 000 ₫
Mã sản phẩm: 3004005
Khả dụng: Còn hàng

Màu sắc: vàng, trắng. Bóng đèn chống nước Điện áp 3 pin AA Công suất 4W Các độ dài và số bóng: 1m 10 bóng 2m 20 bóng 3m 30 bóng Chế độ: Dần dần sáng lên Nhấp nháy từng cái một Nhấp nháy từng bên một Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

600 000 ₫
Mã sản phẩm: 000885
Khả dụng: Còn hàng

580 000 ₫
Mã sản phẩm: 3004045
Khả dụng: Còn hàng

260 000 ₫
Mã sản phẩm: 0108803
Khả dụng: Còn hàng

Chiều dài: 10m Chạy bằng: sử dụng nguồn điện gia đình Màu: Vàng Chế độ nháy: Nháy sáng Nháy so le Sáng dần rồi tắt Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

250 000 ₫
Mã sản phẩm: 300411
Khả dụng: Còn hàng

Chiều dài: 10m Chạy bằng: sử dụng nguồn điện gia đình Màu: Vàng Chế độ nháy: 7 chế độ Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

240 000 ₫
Mã sản phẩm: 0108809
Khả dụng: Còn hàng

Chiều dài: 5m Chạy bằng: 3 pin con thỏ Màu: vàng Chế độ nháy: Nháy so le Sáng dần rồi tắt Nhấp nháy liên tục Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

400 000 ₫
Mã sản phẩm: 300412
Khả dụng: Còn hàng

Chiều dài: 3m x 3m Chạy bằng: nguồn điện gia đình Màu: Vàng Chế độ nháy: Hiện lên dần đần nháy liên tục Nháy từng bên một hai bên đầu dây Những màu đèn khác xin liên hệ Hotline để tư vấn và order

645 000 ₫
Mã sản phẩm: 000886
Khả dụng: Còn hàng

600 000 ₫
Mã sản phẩm: 000887
Khả dụng: Còn hàng

Cuộn